تبلیغات
سدید - سند دانشگاه اسلامی | قسمت اول
ویژه ها قبلی 1 2 3 بعدی
بانوان ورزشکار المپیک» تبدیل حرام به حلال با دیپلماسی حجاب!

با دیدن برخی صحنه ها از تلویزیون و رسانه ها از تصاویر ورزشکاران ایرانی شوکه می شدم. گاهی اوقات هم مثلا به خاطر دست ندادن امید نوروزی و پارالمپیکی ها با زنان خوشحال. به هرحال افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در المپیک جای تقدیر و تشکر فراوانی دارد
اما......
تولید ملی» تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تولید صفا و مهر و الفت بکنیم
بر ساحت دل عرض ارادت بکنیم
سرمایه ی ما عشق ولایت باشد
با هستی خود ازان حمایت بکنیم
(شاعر: شاهد) ...
دانشگاه اسلامی» دانشگاه اسلامی، مبدا پیشرفت

یك ملت، با اقتدار علمى است كه مى‏ تواند سخن خود را به گوش همه‏ ى افراد دنیا برساند؛ با اقتدار علمى است كه مى‏ تواند سیاست برتر و دست والا را در دنیاى سیاسى حائز شود.در این زمینه كه علم نیاز است، حقیقتاً كشورى كه دستش از علم تهى است، نمی تواند توقع عزت، توقع استقلال و هویت و شخصیت، توقع امنیت و توقع رفاه داشته باشد. طبیعت زندگى بشر و جریان امور زندگى این است. علم، عزت می بخشد.(مقام معظم رهبری)...

سند دانشگاه اسلامی | قسمت اول

شنبه 17 تیر 1391
» اصول حاكم بر دانشگاه اسلامی
 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی هر جامعه معرّف و مبیّن بالاترین تفكر و علم آن جامعه محسوب می شوند و اصول جهان بینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلّی می سازند و با تربیت متفكران و دانشمندان و مدیران آینده، در جهت بخشیدن به حركتهای گوناگون فكری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه مؤثر واقع می شوند. از اینجا می توان گفت كه دانشگاههای مختلف جهان، علاوه بر اشتراكاتی كه به اعتبار دانشگاه بودن، با یگدیگر دارند، به اعتبار تعلق به جوامعی یا بینشها و ارزشهای مختلف واجد خصوصیاتی هستند كه آنها از یكدیگر متفاوت و متمایز می سازد.
جامعه ایرانی كه در انقلاب اسلامی خود با رویكردی الهی و معنوی، جهان بینی و نظام ارزشی اسلامی را مبنای شئون گوناگون زندگی خود قرار داده، خواهان آن است كه دانشگاهها یی متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی داشته باشد تا هم بتواند در آن دانشگاهها از مبانی و معیارهای خود آگاهی و شناخت دقیقتر و ژرف تر حاصل كند و هم با تربیت متفكران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها، به ترویج و تعمیم آنها در كل جامعه مبادرت نماید.

اصول عمومی دانشگاه ها
1-     اهتمام به علم و دانش و اعتقاد به تأثیر بنیادی و قطعی آن در اداره صحیح جامعه و تأمین رفاه و سعادت مردم و رشد و توسعه متوازن.
2-     اهمیت داشتن فكر و اندیشه و وجود آزادی برای تحقیق و نقد و بررسی آراء و نظریات گوناگون.
3-     داشتن پیوند با واقعیتهای جامعه و توجه به جنبه های علمی و كاربردی اندیشه های نظری.
4-     داشتن آگاهی از مسائل و مباحث فكری و اجتماعی در عرصه سیاسی جامعه و مشاركت در صحنه زندگی اجتماعی و ایفای نقش در آن.
5-     شناخت سنّتها و مفاهیم اخلاقی، ارزشی و فرهنگی جامعه.
 
اصول اختصاصی دانشگاه اسلامی
علاوه بر اهتمام به اصول عمومی دانشگاهها،‌ دانشگاه اسلامی به اعتبار اسلامی بودن خود ویژگیهایی دارد كه ذیلاً و به ترتیب اهمیت و اولویت به آنها اشاره می شود:
1-     دانشگاه اسلامی دانشگاهی است كه در آن: بینش توحیدی بر تمامی شئون دانشگاه و تفكر و اندیشه دانشگاهیان حاكمیت دارد و علم آموزی به منزلة یك عبادت در جهت ایجاد و تقویت این نگرش ایفای نقش می كند.
2-     دانشگاه اسلامی دانشگاهی است كه در آن محیطی سرشار از معنویت و مكارم اخلاق به منظور رشد و تعالی فردی و تربیت صحیح تزكیه و تعلیم نفوس ایجاد می شود و حیات و شخصیت معنوی و اخلاقی افراد اعتلا می یابد.
دانشگاه اسلامی دانشگاهی است كه در آن: افراد در پرتو معارف اسلامی با احساس تعهد و مسئولیت نسبت به رشد و تعالی جامعه و تحقق اهداف و ارزش های اسلامی در فعالیتهای اجتماعی مشاركت می جویند.

 اصول عمومی دانشگاه ها
1-     اهتمام به علم و دانش و اعتقاد به تأثیر بنیادی و قطعی آن در اداره صحیح جامعه و تأمین رفاه و سعادت مردم و رشد و توسعه متوازن.
2-     اهمیت داشتن فكر و اندیشه و وجود آزادی برای تحقیق و نقد و بررسی آراء و نظریات گوناگون.
3-     داشتن پیوند با واقعیتهای جامعه و توجه به جنبه های علمی و كاربردی اندیشه های نظری.
4-     داشتن آگاهی از مسائل و مباحث فكری و اجتماعی در عرصه سیاسی جامعه و مشاركت در صحنه زندگی اجتماعی و ایفای نقش در آن.
5-     شناخت سنّتها و مفاهیم اخلاقی، ارزشی و فرهنگی جامعه.
 
اصول اختصاصی دانشگاه اسلامی
علاوه بر اهتمام به اصول عمومی دانشگاهها،‌ دانشگاه اسلامی به اعتبار اسلامی بودن خود ویژگیهایی دارد كه ذیلاً و به ترتیب اهمیت و اولویت به آنها اشاره می شود:
1-     دانشگاه اسلامی دانشگاهی است كه در آن: بینش توحیدی بر تمامی شئون دانشگاه و تفكر و اندیشه دانشگاهیان حاكمیت دارد و علم آموزی به منزلة یك عبادت در جهت ایجاد و تقویت این نگرش ایفای نقش می كند.
2-     دانشگاه اسلامی دانشگاهی است كه در آن محیطی سرشار از معنویت و مكارم اخلاق به منظور رشد و تعالی فردی و تربیت صحیح تزكیه و تعلیم نفوس ایجاد می شود و حیات و شخصیت معنوی و اخلاقی افراد اعتلا می یابد.
دانشگاه اسلامی دانشگاهی است كه در آن: افراد در پرتو معارف اسلامی با احساس تعهد و مسئولیت نسبت به رشد و تعالی جامعه و تحقق اهداف و ارزش های اسلامی در فعالیتهای اجتماعی مشاركت می جویند.

سیاست های راهبردی اسلامی شدن دانشگاه
1.   استاد
 
1.    فراهم آوردن زمینه‌های مساعد قانونی و اجرایی برای جذب و گزینش استادان شایسته از نظر علم، ایمان،‌ تقوا،‌ تعهد و آگاهی و پایبندی به مبانی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
 1. جذب و گزینش استادان و مدرسان دروس معارف اسلامی به منظور گزینش استادان و مدرسانی با تواناییها و شایستگی‌های بالای علمی، معنوی و اخلاقی.
 2. فراهم كردن زمینه‌های مناسب مادی و معنوی برای شناسایی و‌ تبیین و تكریم مقام استادان در دانشگاه و جامعه از دیدگاه اسلام به منظور تشویق و ترغیب آنان و افزایش نشاط و تحرك علمی و اجتماعی.
 3. برنامه‌ریزی به منظور توأم ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی با نقش تربیتی و اخلاقی آنان در مراكز آموزشی و سطح جامعه.
 4. ارتقای سطح دانش و معرفت دینی، سیاسی و اجتماعی استادان متناسب با رشته تخصصی، علایق و تجارب آنان.
 5. قانونمند كردن فعالیتهای سیاسی و فرهنگی استادان به منظور فراهم آوردن محیطی سالم، آزاد و مطمئن برای بحث و گفتگو، تحرك و فعالیت و ارتقای ‌اندیشه دینی.
 6. نظارت و ارزیابی مستمر علمی اعضای هیئت علمی.

2. دانشجو
 1. ارتقاء سطح بینش اسلامی و اعتقادی دانش‌آموزان برای ورود به آموزش عالی با توجه به پیوستگی و تلازم میان نظام آموزش عالی با نظام آموزش و پرورش.
 2. گسترش و تقویت ایمان و اعتقاد اسلامی،‌ تهذیب و تزكیه نفس و اعتلای عقلانی و علمی دانشجویان.
 3. تقویت روحیه آرمانگرایی، كمال‌جویی، نقّادی، آزادگی، ایثارگری، مشاركت جویی، حقیقت جویی و تشویق و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی دانشجویان.
 4. ارتقاء سطح دانش و بینش سیاسی و اجتماعی دانشجویان و تجهیز آنان با تواناییها و قابلیتهای مورد نیاز برای تحلیل مسائل جامعه و جهان در جهت تحقق آرمانهای اسلامی.
 5. تشویق و زمینه‌سازی به منظور مادام‌العمر تلقی كردن تحصیل علم به عنوان یك ارزش و فریضة اسلامی.
 6. قانونمند كردن فعالیتهای فرهنگی و سیاسی دانشجویان به منظور فراهم آوردن محیطی سالم و آزاد و مطمئن برای بحث و گفتگو و تحرك و فعالیت و ارتقای اندیشه‌های دینی.
 7. حل مشكلات اجتماعی‌ و معشیتی دانشجویان به منظور فراهم آوردن بستر لازم برای فعالیتهای علمی،‌ فرهنگی و دینی.
 8. نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر علمی و اخلاقی دانشجویان و توصیه و تأكید بر خودارزیابی آنها.
  3. نظام برنامه ریزی فرهنگی 
  1. احیاء حفظ و ترویج فرهنگ اصیل اسلام در محیطهای علمی با استفاده از روشهای كارآمد و هماهنگ با محیطهای علمی.
  2. توجه به مبانی اسلامی در تدوین نظام برنامه‌ریزی فرهنگی به منظور تحقق آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی.
  3. توجه و تأكید بر توأم بودن نظام برنامه‌ریزی فرهنگی با نظام برنامه‌ریزی درسی، آموزشی،‌ پژوهشی،‌ مدیریتی، اداری و مالی.
  4. توجه به ملازمات و پیوستگی نظام آموزش و پرورش با نظام آموزش عالی در برنامه‌ریزیهای فرهنگی.
  5. زمینه‌سازی به منظور ایجاد توانایی بحث و گفتگو و نقد و ارزیابی سایر فرهنگها و تمدنها.
  6. توجه به مقتضیات زمان و نیازها، علایق و رشته‌های تحصیلی دانشجویان.در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و ارایه چهره‌ای متین و جذّاب از آرمانها و ارزشهای اسلامی.
  7. رعایت ویژگیهای معماری اسلامی و ملی در طراحی فضاهای كالبدی دانشگاه.
  8. توجه و اهتمام ویژه به احداث مساجد و نمازخانه در مراكز آموزشی و اختصاص امكانات و تسهیلات در خور شأن به آن.
  9. توجه به حفظ عفاف در مراكز آموزشی بویژه تنظیم روابط بین دانشجویان دختر و پسر و تلاش در جهت فراهم كردن زمینه های مناسب برای این منظور و كاهش اختلاط آنها.
  10. هماهنگی در سیاستگذاری فرهنگی مراكز علمی با رعایت مقتضیات اجرایی.
  11. نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر برنامه‌ریزی فرهنگی.
   4. متون و برنامه ریزی درسی 
   1. طراحی نظام آموزشی، تدوین متون و برنامه‌های درسی در تمامی شاخه های علوم بر اساس جهان‌بینی الهی و پژوهش در پدیده‌های هستی به منظور شناخت و شناساندن آیات الهی در جهان.
   2. توجه به هماهنگی و همسویی علم و دین در طراحی و تدوین برنامه‌ها و متون درسی.
   3. بازنگری نظام برنامه‌ریزی درسی واصلاح و تدوین متون درسی با استفاده از روشهای نوین و كارآمد علمی و مفاهیم و ارزشهای اسلامی.
   4. طراحی و تدوین متون و برنامه‌های درسی بر اساس مبانی اسلامی بویژه در رشته‌های علوم انسانی.
   5. هدایت نظام برنامه‌ریزی درسی به سمت تقویت فضایل اخلاقی و اجتماعی، پرورش قدرت ابداع و ابتكار و اعتماد به نفس و ایجاد باور به مبانی دینی والتزام به مسئولیتهای اجتماعی.
   6. توجه و تأكید بر هماهنگی و تناسب متون اخلاق و معارف اسلامی با نیازهای جدید و رشته‌های تحصیلی.
   7. بازشناسی و معرفی مواریث و مفاخر علمی، فرهنگی،‌ تاریخی و معاصر و بهره‌گیری از آنها در تدوین برنامه‌ها و متون درسی برای تقویت روحیه خودباوری و استقلال خواهی.
   8. تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر متون و برنامه‌های آموزشی و درسی.

    

   5. نظام برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی 
   1. اصلاح و تدوین نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای جامعه و تحولات روزافزون علوم، با تأكید بر گسترش مرزهای دانش و بر اساس مبانی اسلامی.
   2. توجه ویژه به اهمیت رشته علوم انسانی در تربیت و انسان‌سازی و تأثیرات مثبت و منفی آنها در تحولات فرهنگی با عنایت به وجود قابلیتها و ظرفیت‌های فراوان در كشور.
   3. ایجاد هماهنگی و تناسب بین نظام آموزشی و پژوهشی آموزش و پرورش و آموزش عالی با توجه به ملازمت و پیوستگی آنها.
   4. افزایش انعطاف‌پذیری به منظور پاسخگویی به نیازها و تحولات علمی و اجتماعی.
   5. بهره‌گیری از تجارب علمی در سطوح ملی و بین‌المللی بویژه تجارب حوزه‌های علوم دینی.
   6. توجه به هماهنگی و همسویی علم و دین در بینش اسلامی در طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی و پژوهشی.
   7. تقویت روحیه تحقیق و تتبع، تفكر منتقدانه، استفاده از فناوریهای نوین آموزشی و ارائه الگوهای جدید به منظور ایجاد تحول و اصلاح در روشهای تدریس و پژوهش.
   8. برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی بر اساس پژوهشهای علمی و ایجاد تعادل و تناسب میان آموزش و پژوهش در برنامه‌ها و متون.
   9. نظارت و ارزیابی هدفمند برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی.
    6. مدیریت 
    1. توجه و تأكید بر تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی، تعهد اجتماعی، زمان‌شناسی، قانونمندی، تفاهم و احتراز از خودمحوری در طراحی و هدایت نظام مدیریتی.
    2. اصلاح و طراحی نظام جامع و هماهنگ مدیریت بر اساس ایجاد تعادل در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجتماعی با توجه و تأكید بر حذف مراكز موازی تصمیم‌گیری، رایزنی و مشورت با مسئولان و دست‌اندركاران و جلب مشاركت دانشگاهیان.
    3. اعتماد به مدیران و ایجاد زمینه‌های ضروری استقلال عمل در حوزه‌های مدیریتی برای افزایش توان رقابت سالم و رشد پیشرفت.
    4. تربیت و انتخاب مدیرانی متعهد و متخصص با تأكید بر شایسته سالاری.
    5. توجه به نقش الگویی استادان در رفتار سازی دانشجویان و الگوسازی بر اساس آن نقش از طریق شناسایی و معرفی و تشویق مدیران، استادان، دانشجویان و كارمندان شایسته بر اساس شاخصه‌های مدیریت در نظام اسلامی.
    6. تقویت زمینه‌های نظری و عملی برای اصلاح مداوم روشهای مدیریتی و افزایش كارآمدی آنها به منظور تحقق ارزشهای اسلامی و معیارهای انقلابی.
    7. نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر به منظور تقویت ابعاد علمی و اسلامی مدیریت مراكز آموزشی و علمی.

     

    خاتمـــه
    رعایت اصول حاكم بر دانشگاهها وسیاستهای راهبردی مربوط به هر یك از مؤلفه‌ها آثار و نتایجی را به بار می‌آورد كه به صورت شاخصهایی قابل بررسی و اندازه‌گیری است. مهمترین شاخصهای مربوط به اصول و سیاستهای عمومی دانشگاهها عبارت است از:
    1.       افزایش سهم كشور در ابداعات و اختراعات و اكتشافات علمی.
    2.       كاهش وابستگی كشور به بیگانگانه به ویژه در زمینه علوم و صنایع و فن‌آوری.
    3.       ارتقاء سطح فرهنگی عمومی جامعه و افزایش التزام عملی به مقررات و قوانین.
    4.       گسترش زمینه‌های بحث و گفتگوی سازنده و آمادگی برای پذیرش آراء صحیح دیگران.
    5.       افزایش دانش آموختگان متعهد، متقی، فاضل، شجاع و حساس به سرنوشت كشور.
    همچنین رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در سیاستهای مربوط به مؤلفه‌های مختلف دانشگاهها و سایر مراكز آموزشی نتایجی را به بار می‌آورد كه به صورت شاخصهایی قابل بررسی و اندازه‌گیری می‌توان ارائه كرد و مهمترین آنها از این قرار است:
    1.       افزایش باور عمومی نسبت به عقاید اسلامی و اعتلای روح معنویت و مكارم فضائل اخلاقی.
    2.       افزایش میزان تعهد عملی نسبت به احكام و ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب.
    3.       فراهم شدن زمینه‌های مشاركت هرچه بیشتر در انجام برنامه‌های دینی و اخلاقی.
    بالا رفتن توان فكری و روحی برای دفاع مؤثر و معقول از دستاوردهای انقلاب و مبارزه با تهاجم فرهنگی.
    سیاستهای اجرایی اسلامی شدن
    1. استاد
     
    راهبرد1 ـ فراهم آوردن زمینه‌های مساعد قانونی و اجرایی برای جذب و گزینش استادان شایسته از نظر علم، ایمان،‌ تقوا،‌ تعهد و آگاهی و پایبندی به مبانی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
    سیاستهای اجرایی:
    1-1- ارزیابی ضوابط و عملكرد جذب و گزینش استاد.
    1-2- تلاش برای جذب استادان برجسته از نظر علم، تقوا و تعهد اجتماعی.
     
    راهبرد2ـ جذب و گزینش استادان و مدرسان دروس معارف اسلامی به منظور گزینش استادان و مدرسانی با تواناییها و شایستگی‌های بالای علمی، معنوی و اخلاقی.
    سیاستهای اجرایی:
    2-1- شناسایی و حمایت از استادان و مدرسان برجسته دروس معارف اسلامی.
    2-2- تلاش برای تقویت آگاهیهای استادان و مدرسان دروس معارف اسلامی در مورد فضای اجتماعی و فرهنگی- سیاسی، دانشگاهها و آشنایی آنان با اقتضائات دانشجویی و محیط های آموزشی دانشگاهی.
    2-3- اعمال حساسیت و دقت در امر آموزش و گزینش استادان و مدرسان معارف اسلامی از نظر علم، اخلاق و رفتار اجتماعی.
    2-4- ارزیابی ضوابط و مقررات جذب و گزینش استادان و مدرسان معارف اسلامی.
    2-5-تقویت و در صورت لزوم تأسیس مراكزی برای تأمین و تربیت استادان معارف اسلامی و ایجاد تسهیلات لازم برای استخدام و جایابی آنان.
    2-6-     انجام پژوهشهای متناسب با شرایط زمانی و مكانی به منظور تقویت و روزآمد كردن دانسته ها و آگاهیهای مدرسان معارف اسلامی در مورد حوزه های كاری مربوط.
     
    راهبرد3 ـ فراهم كردن زمینه‌های مناسب مادی و معنوی برای شناسایی و‌ تبیین و تكریم مقام استادان در دانشگاه و جامعه از دیدگاه اسلام به منظور تشویق و ترغیب آنان و افزایش نشاط و تحرك علمی و اجتماعی.
    سیاستهای اجرایی:
    3-1- افزایش اعتبار و منزلت امر تدریس و تحقیق در دانشگاهها.
    3-2- وضع مقررات و ایجاد تسهیلات رفاهی اداری و اجتماعی متناسب با منزلت استادان.
    3-3- تجدید نظر در نظام پرداخت حقوقی و رفاهی استادان به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت علمی و پژوهشی آنان.
    3-4- تجلیل و تكریم مقام رفیع استادان و مفاخر علمی به منظور افزایش نشاط و تحرك علمی و اجتماعی
    3-5- سوق دادن و تشویق اساتید به جلب مشاركت دانشجویان در محیطهای آموزشی و پژوهشی.
     
    راهبرد4 ـ برنامه‌ریزی به منظور توأم ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی با نقش تربیتی و اخلاقی آنان در مراكز آموزشی و سطح جامعه.
    سیاستهای اجرایی:
    4-1-     ترغیب و تشویق استادان به مشاركت در فعالیتهای تربیتی، فرهنگی و اجتماعی.
    4-2-     فعال كردن طرح «استاد مشاور»به منظور تسری نقش استادان از حوزه های آموزشی به حوزه های تربیتی و فرهنگی.
    4-3-     ایجاد تسهیلات مناسب آموزشی و اداری برای پشتیبانی از فعالیتهای تربیتی استادان.
    4-4-     تبیین اهمیت نقش تربیتی استادان در ارتقاء شخصیت علمی و اجتماعی دانشجویان.
     
    راهبرد5 ـ ارتقای سطح دانش و معرفت دینی، سیاسی و اجتماعی استادان متناسب با رشته تخصصی، علایق و تجارب آنان.
    سیاستهای اجرایی:
    5-1-     تشویق و حمایت از پژوهشهای فرهنگی، دینی و اجتماعی اعضای هیئت علمی.
    5-2- توسعه زمینه‌های بهره‌مندی اعضای هیئت علمی از پایگاههای اطلاع رسانی دینی، فرهنگی و اجتماعی.
    5-3- اعطاء فرصتهای مطالعاتی ویژه به استادان در زمینه های مطالعات دینی، فرهنگی و اجتماعی.
    5-4-تلاش برای حفظ حرمت و شأن حرفه‌ای استادان در اجرای برنامه‌های مربوط به ارتقاء سطح دانش و معرفت دینی، سیاسی و اجتماعی آنان.
    5-5- تقویت ارتباط فعال و دوسویه استادان حوزه و دانشگاه.
     
    راهبرد6 ـ قانونمند كردن فعالیتهای سیاسی و فرهنگی استادان به منظور فراهم آوردن محیطی سالم، آزاد و مطمئن برای بحث و گفتگو، تحرك و فعالیت و ارتقای ‌اندیشه دینی.
    سیاستهای اجرایی:
    6-1-     ایجاد نظم و انضباط در فعالیتهای سیاسی و فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات.
    6-2-     ایجاد زمینه لازم برای تشویق و ترغیب استادان به تحرك و فعالیت‌ در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی.
    6-3-     گسترش و تعمیق فرهنگ نقد و گفتگو با تأكید بر روشهای اثباتی و اقناعی.
     
    راهبرد7 ـ نظارت و ارزیابی مستمر علمی اعضای هیئت علمی.
    سیاستهای اجرایی:
    7-1-   هدایت برنامه و اقدامات مربوط به نظارت و ارزیابی به سمت درون‌زا كردن نظارت و ارزیابی و تحكیم پایه‌های خود ارزیابی اعضای هیئت علمی.
    7-2-    هدایت جریان برنامه‌های نظارت و ارزیابی به سمت استفاده از نتایج بدست آمده در تشویق و ترفیع اعضای هیئت علمی.
    7-3-     تقویت و كیفیت مدار كردن نظارت و ارزیابی به منظور ارتقاء كارآیی و افزایش بهره‌وری.
    7-4-     استمرار و پیوستگی نظارت به منظور توصیف و تحلیل شرایط موجود و ارائه راهكارهای مناسب رسیدن به وضعیت مطلوب.
     
     2. دانشجو
      
    راهبرد1ـ ارتقاء سطح بینش اسلامی و اعتقادی دانش‌آموزان برای ورود به آموزش عالی با توجه به پیوستگی و تلازم میان نظام آموزش عالی با نظام آموزش و پرورش.
    سیاستهای اجرایی:
    1-1-     بازنگری، تقویت، اصلاح نظام و روزآمد كردن روشها و برنامه‌های آموزشی، تربیتی و دینی قبل از دانشگاه.
    1-2-     تلاش برای ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های تربیتی و دینی آموزش و پرورش و آموزش عالی.
    1-3-   بازنگری در سیستم جذب و پذیرش نیروی انسانی در آموزش و پرورش و برنامه ریزی و اهتمام در جهت اصلاح و تقویت نظام تربیت معلم.
     
    راهبرد2ـ گسترش و تقویت ایمان و اعتقاد اسلامی،‌ تهذیب و تزكیه نفس و اعتلای عقلانی و علمی دانشجویان.
    سیاستهای اجرایی:
    2-1-   بررسی مستمر سیاستهای آموزش دینی و هماهنگ نمودن آنها در سطوح مختلف (از طریق كمیته هماهنگی آموزشهای دینی).
    2-2-   طراحی و بهره گیری از روشهای دقیق علمی و كارآمد برای ترویج غیرمستقیم معارف و ارزشهای دینی و تعمیق آنها.
    2-3-   تقویت تشكلهای متنوع علمی، دینی، فرهنگی و صنفی دانشجویان به منظور افزایش نشاط و تحرك و مشاركت آنها.
    2-4-   تعظیم شعائر مذهبی برای اعتلای روح دین‌باوری و احترام به ارزشهای مذهبی متناسب با فضای علمی و فرهنگی دانشگاه.
    2-5-   حمایت مادی و معنوی و پشتیبانی از ابداع، ابتكار و خلاقیتهای عملی، هنری و فرهنگی.
    2-6-   بازنگری مستمر و متناسب با زمان در محتوا و روشهای ارائه دروس معارف اسلامی برای تعمیق محتوا و ایجاد جذابیت در آنها.
     
    راهبرد3 ـ تقویت روحیه آرمانگرایی، كمال‌جویی، نقّادی، آزادگی، ایثارگری، مشاركت جویی، حقیقت جویی و تشویق و تقویت احساس مسئولیت اجتماعی دانشجویان.
    سیاستهای اجرایی:
    3-1-    طراحی و اجرای برنامه های هدفمند فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه در قالب فعالیتهای مشاركتی.
    3-2-    معرفی چهره های پرتلاش و موفق در حوزه های فرهنگی، علمی و اجتماعی متناسب با شرایط روز و محیطهای دانشگاهی.
    3-3- انجام مطالعات و تحقیقات مستمر برای ارتقای ارزشها و بازآفرینی سنتهای ملی و مذهبی و انقلابی وفق نیاز و متناسب با اقتضائات نوین.
    3-4-    حمایت مادی و معنوی و قانونی از دانشجویان فعال و موفق در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اسلامی.
    3-5-    تشویق و تأیید دانشجویان نمونه در فعالیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی.
     
    راهبرد4 ـ ارتقاء سطح دانش و بینش سیاسی و اجتماعی دانشجویان و تجهیز آنان با تواناییها و قابلیتهای مورد نیاز برای تحلیل مسائل جامعه و جهان در جهت تحقق آرمانهای اسلامی.
    سیاستهای اجرایی:
    4-1-    آموزش و ترویج روشهای علمی برای ارتقاء دانش و تعمیق بینش و اخلاق سیاسی، فرهنگی و اسلامی.
    4-2-    تشویق پژوهشهای علمی در مورد انقلاب اسلامی و مسائل جهانی مرتبط با آن.
    4-3- بسترسازی مناسب برای تبادل آزاد اطلاعات و اخبار مورد نیاز برای تحلیل مسائل جامعه و جهان به منظور تحقق آرمانهای اسلامی.
    4-4-    تلاش برای افزایش قدرت نقد و دوری از سطحی نگری در میان دانشجویان.
     
    راهبرد5 ـ تشویق و زمینه‌سازی به منظور مادام‌العمر تلقی كردن تحصیل علم به عنوان یك ارزش و فریضة اسلامی.
    سیاستهای اجرایی:
    5-1-    حمایت مادی، معنوی و قانونی از فعالیتهای تشكلهای علمی دانشجویی و دانش آموختگان.
    5-2-    تأكید بر دیدگاه اسلامی در مورد توأم بودن علم و دین و تلاش برای تبیین آن.
    5-3-    در نظر گرفتن تسهیلات مادی و معنوی، ویژه استعدادهای برجسته، خلاق و درخشان دانشجویی.
    5-4-    تأمین فضای معنوی مناسب برای تشویق به مادام العمر تلقی كردن علم آموزی.
    5-5- تلاش و برنامه ریزی برای تحكیم و تقویت فضای معنوی و اخلاقی پرورش استعدادهای درخشان در كنار سایر اقدامات مربوط به ایجاد تسهیلات ویژه.
    5-6-     الگوسازی مناسب و كارآمد از طریق معرفی شخصیتهای برجسته و موفق اسلام و ایران در حوزه های مربوط به موضوع.
    5-7- بسترسازیهای لازم قانونی و انجام حمایتهای ویژه از نهادهای واسط بین دانشگاه و جامعه از قبیل انجمن های علمی و انجمن دانش آموختگان.
    5-8-    استفاده از رسانه های جمعی و شبكه های اطلاع رسانی برای توسعة آموزشهای نیمه حضوری و غیرحضوری.
    5-9-    گسترش و توسعة نهادهای آموزشی، پژوهشی و علمی، آموزشهای عالی آزاد و دوره های تخصصی كوتاه مدت.
    5-10-بررسی و پژوهش به منظور بهره گیری از نظام های آموزش سنتی و بومی در ایران و اسلام.
    5-11-تلاش و برنامه ریزی برای گسترش ارتباط دانشگاهیان با محققان و صاحبنظران خارج ار دانشگاه.
     
    راهبرد6 ـ قانونمند كردن فعالیتهای فرهنگی و سیاسی دانشجویان به منظور فراهم آوردن محیطی سالم و آزاد و مطمئن برای بحث و گفتگو و تحرك و فعالیت و ارتقای اندیشه‌های دینی.
    سیاستهای اجرایی:
    6-1-      وضع قوانین و ضوابط مناسب برای فعالیتهای فرهنگی و سیاسی.
    6-2-      ترویج و تقویت روحیه قانوگرایی در میان دانشجویان و تشكلها و نهادهای دانشجویی.
    6-3-   به رسمیت شناختن تشكلهای مختلف با سلایق و گرایشهای متنوع و متكثر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه و در چارچوب قوانین و مقررات.
    6-4-      تعمیم حمایتهای قانونی از دانشجویان به عرصه های بیرون از دانشگاه.
    6-5-   حمایت فعال مدیریتهای دانشگاهها از انجام فعالیتهای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسط دانشجویان در چارچوب قوانین و ضوابط و رعایت تعادل میان آنان و پرهیز از تبعیض و جهت گیریهای غیرقانونی.
    6-6-      تأمین فضای امن، مطمئن و سالم برای طرح بحثهای فرهنگی، اجتماعی و دین شناسی.
    6-7-      هدایت فعالیتهای فرهنگی و سیاسی به سمت ایجاد وحدت، همدلی و اخوت ایمانی.
    6-8-      زمینه سازی مناسب برای ارتباط متقابل و گفتگوی همدلانه دانشجویان دانشگاهها با طلاب علوم دینی.
     
    راهبرد7 ـ حل مشكلات اجتماعی‌ و معشیتی دانشجویان به منظور فراهم آوردن بستر لازم برای فعالیتهای علمی،‌ فرهنگی و دینی.
    سیاستهای اجرایی:
    7-1-    تقویت فرهنگ مشاوره و توسعة نهادهای مشاوره‌ای.
    7-2-    حمایت و تشویق و ایجاد تسهیلات برای ازدواج دانشجویان.
    7-3-    تلاش برای توسعة منابع مالی دانشگاهها و تنوع بخشی آنها.
    7-4-    تأكید بر اصل كفاف و تأمین متناسب با شئون نیازهای دانشجویی با تأكید بر ساده زیستی.
    7-5-    حمایت مادی و اجتماعی از دانشجویان نیازمند با حفظ عزّت و حرمت آنان.
    7-6-     فراهم آوردن امكانات و زمینه های لازم برای دستیابی به منزلت شایسته اجتماعی دانشجویان در ابعاد مادی و معنوی.
    7-7-    زمینه سازی برای مشاركت بیشتر دانشجویان در امور رفاهی، صنفی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی.
     
    راهبرد8 ـ نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر علمی و اخلاقی دانشجویان و توصیه و تأكید بر خودارزیابی آنها.
    سیاستهای اجرایی:
    8-1-    تدوین شاخصها و روشهای ارزیابی اخلاق فردی، اجتماعی و عبادی بر پایه آموزه‌های دینی.
    8-2-    تدوین شاخصها و روشهای ارزیابی فعالیتهای علمی بر پایه‌ آموزه‌های دینی.
    8-3-    فراهم آوردن زمینه مشاركت تشكلهای علمی و فرهنگی در فرایند ارزیابی.
    8-4-    جلب مشاركت دانشجویان در فرایند ارزیابی فعالیتهای علمی، فرهنگی و اخلاقی.
    8-5- استمرار و پیوستگی نظارت و ارزیابی به منظور رسیدن به توصیف و تحلیل شرایط موجود و ارائه راهكارهای مناسب برای رسیدن به وضعیت مطلوب.
     
     3. نظام برنامه ریزی فرهنگی
     
    راهبرد1ـ احیاء حفظ و ترویج فرهنگ اصیل اسلام در محیطهای علمی با استفاده از روشهای كارآمد و هماهنگ با محیطهای علمی.
    سیاستهای اجرایی:
    1-1-    ضابطه‌مند كردن فعالیتهای دینی و تربیتی با تأكید بر مشاركت دانشجویان و دانشگاهیان و با محوریت نهاد نمایندگی.
    1-2-    برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای دستیابی دانشگاهیان به مبانی فرهنگ اصیل اسلامی و دفاع از آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب اسلامی
    1-3-    محوریّت بخشیدن به فرهنگ و ارزشهای اصیل اسلامی در برنامه‌ها و فعالیتهای مختلف فرهنگی
    1-4-    تأكید بر نقش مؤثر و فعال و مشاركت همه جانبه دانشگاهیان در طرح‌ها، برنامه‌ها و مطالعات فرهنگی.
    1-5- استفاده بهینه و متناسب از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاهها برای طراحی و شناسایی روش‌های مفید و كارآمد به منظور احیاء فرهنگ اصیل اسلام.
    1-6-     تلاش و برنامه‌ریزی برای معرفی شخصیتهای مؤثر و موفق دینی و علمی.
    1-7-    شناخت و انجام مطالعات در مورد ویژگیهای محیطهای علمی به منظور برنامه‌ریزیهای كارآمد فرهنگی.
     
    راهبرد2 ـ توجه به مبانی اسلامی در تدوین نظام برنامه‌ریزی فرهنگی به منظور تحقق آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی.
    سیاستهای اجرایی:
    2-1-    تدوین اهداف، شاخصها و الگوها، در نظام برنامه‌ریزی فرهنگی بر اساس مبانی اسلامی.
    2-2-    تأكید بر ارتباط متقابل علم و ارزشهای دینی و برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء توأمان آنها.
    2-3- تأكید بر اسلام ناب محمدی، مطرح شده از سوی حضرت امام خمینی(ره)، به عنوان جلوه‌ای اصیل از فرهنگ اسلام در نظام برنامه‌ریزی فرهنگی.
    2-4-    جلب مشاركت اندیشمندان،‌ متفكران و صاحبنظران در تدوین نظام برنامه‌ریزی به منظور تعمیق ارزش‌های اسلامی و توسعه فرهنگی‌.
    2-5-    توجه به پدیده جهانی شدن و آثار مثبت و منفی آن و ارائه راهكارهای مناسب برای حفظ و تقویت روحیه اسلامی و ملی.
     
    راهبرد3 ـ توجه و تأكید بر توأم بودن نظام برنامه‌ریزی فرهنگی با نظام برنامه‌ریزی درسی، آموزشی،‌ پژوهشی،‌ مدیریتی، اداری و مالی.
    سیاستهای اجرایی:
    3-1-    طراحی ساختار نظام برنامه‌ریزی فرهنگی و نظام برنامه‌ریزی درسی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی دانشگاه.
    3-2-    مبتنی ساختن برنامه‌ریزی‌های فرهنگی بر پژوهش‌های علمی.
    3-3-    استفاده‌ی متناسب از متون و برنامه‌های درسی، نظام مدیریتی، پژوهشی و آموزشی برای ترویج ارزشهای دینی و فرهنگی.
    3-4-    تشویق استادان، مدرسان و محققان برای مشاركت در فعالیتهای فرهنگی توأم با فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی.
    3-5-    وضع مقررات و آئین نامه‌های لازم برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی و تربیتی استادان.
    3-6-     وضع مقررات ویژه با تأكید بر شایسته سالاری، برای  انتخاب و انتصاب مدیران فرهنگی.
     
    راهبرد4 ـ توجه به ملازمات و پیوستگی نظام آموزش و پرورش با نظام آموزش عالی در برنامه‌ریزیهای فرهنگی.
    سیاستهای اجرایی:
    4-1- برنامه‌ریزی و تلاش برای حفظ استمرار و انسجام محتوای برنامه‌ها و فعالیتهای فرهنگی در نظام آموزش و پرورش و نظام آموزشی عالی، متناسب با شرایط محیطهای آموزشی و دانشگاهی و نیازها و ضرورتهای اجتماعی.
    4-2-    بازنگری و اصلاح و تقویت نظام تربیت معلم و تربیت دبیر با هماهنگی و همكاری آموزش و پرورش و آموزش عالی.
     
    راهبرد5 ـ زمینه‌سازی به منظور ایجاد توانایی بحث و گفتگو و نقد و ارزیابی سایر فرهنگها و تمدنها.
    سیاستهای اجرایی:
    5-1-    حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از ترویج فرهنگ بحث و گفتگو و نقد و ارزیابیهای فرهنگی، اجتماعی و دینی.
    5-2- انجام مطالعات و تحقیقات گسترده و عمیق به منظور آشنایی با فرهنگ و تمدن اسلامی، افزایش توانایی و ظرفیتهای لازم برای اخذ و اقتباس و بومی كردن عناصر مفید و همسو و سازگار سایر فرهنگها و تمدنها با فرهنگ و تعالیم اصیل اسلامی و مقابله با عناصر و جنبه های ناهمخوان و مضر آنها.
    5-3- تقویت بنیه‌ها و ظرفیتهای علمی و ساختاری برای پاسداری از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و شفاف كردن مرزهای فرهنگی بین فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و سایر فرهنگها، تقویت روحیه‌ی خودباوری و خوداتكایی توأم با افزایش روح فعالیت و خلاقیت در تعامل گفتگوی بین فرهنگها.
    5-4- فراهم آوردن امكانات و ایجاد زمینه و ظرفیتهای لازم برای اعطای نقش واقعی و مؤثر به دانشگاهها در پیشبرد علمی و كارآمد گفتگوی تمدنها.
    5-5-    تلاش و برنامه ریزی و اقدام برای تعریق و تعیین جایگاه نهادین و سازگار گفتگوی تمدنها با سایر بخشهای آموزش عالی.
    5-6-     تلاش برای اعطای نقش برجسته و مؤثر به دانشمندان و فرهیختگان علمی و فرهنگی در گفتگوی تمدنها.
     
    راهبرد6 ـ توجه به مقتضیات زمان و نیازها، علایق و رشته‌های تحصیلی دانشجویان.در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و ارایه چهره‌ای متین و جذّاب از آرمانها و ارزشهای اسلامی.
    سیاستهای اجرایی:
    6-1-     توجه به احكام و ارزشهای اسلامی در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیتهای فرهنگی.
    6-2-     حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از ابداع و ابتكار در حوزة فعالیتهای فرهنگی.
    6-3-     حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از برنامه‌ها و اقداماتی كه با مشاركت اكثریت دانش‌آموزان همراه باشد.
    6-4-     تلاش برای تنوع بخشی برنامه‌ها و فعالیتهای فرهنگی.
    6-5-     تأكید بر طراحی و اجرای برنامه‌های جذاب و تعالی‌بخش فرهنگی از طریق روشهای مناسب علمی.
    6-6-     تأكید بر طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی متناسب با رشته های تحصیلی و علایق متنوع و مختلف دانشجویان.
    6-7-     تأكید بر ایجاد تعادل و سازگاری بین فرهنگ و ارزشهای اسلامی و مقتضیات زمان در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیتهای فرهنگی.
     
    راهبرد7ـ رعایت ویژگیهای معماری اسلامی و ملی در طراحی فضاهای كالبدی دانشگاه.
    سیاستهای اجرایی:
    7-1- بازشناسی و تعریف نوین ار مفاهیم و ارزشهای فرهنگی نهفته در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی برای الگوبرداری در ساخت و ساز فضای كالبدی دانشگاه متناسب با مقتضیات زمان.
    7-2-    ایجاد الزامات قانونی برای طراحی طرح‌های جامع دانشگاهی بر اساس معماری اسلامی و ملی.
    7-3- حمایت مادی و معنوی از طرح‌ها و اقدامات مربوط به بكارگیری ویژگیهای معماری اسلامی و ملی در طراحی فضاهای كالبدی دانشگاهی.
    7-4-    تلاش برای تركیب ویژگیها و شیوه‌های معماری اسلامی با فناوریهای جدید در طراحی فضاهای دانشگاهی.
    7-5-    اولویت دادن به نامهای دینی،‌ تاریخی‌، ملی در نامگذاری دانشگاهها و زیر مجموعه‌های دانشگاهی.
    7-6-     در نظر گرفتن نسبت عددی دانشجویان دختر و پسر در طراحی فضاهای كالبدی دانشگاهها.
    7-7-    توجه به ویژگیهای روحی ـ روانی متمایز دانشجویان دختر و پسر در طراحی فضاهای كالبدی دانشگاهها.
     
    راهبرد8ـ توجه و اهتمام ویژه به احداث مساجد و نمازخانه در مراكز آموزشی و اختصاص امكانات و تسهیلات در خور شأن به آن.
    سیاستهای اجرایی:
    8-1-    التزام به احداث، راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری مساجد و نمازخانه‌ها و حمایت مادی و معنوی از فعالیتهای فرهنگی این نهاد.
    8-2-    اختصاص مكانها و نقاط مناسب برای احداث مساجد و نمازخانه‌ها در دانشگاهها.
    8-3-    طراحی و معماری مساجدی كه امكان انجام سایر فعالیتهای دینی و فرهنگی در آنها ممكن باشد.
    8-4-    تلاش برای محوریت بخشیدن به مساجد در فعالیتهای فرهنگی و دینی دانشگاهها.
    8-5-    تلاش برای انتخاب ائمه جماعت مناسب و آشنا با محیطهای دانشگاهی.
     
    راهبرد9ـ توجه به حفظ عفاف در مراكز آموزشی بویژه تنظیم روابط بین دانشجویان دختر و پسر و تلاش در جهت فراهم كردن زمینه های مناسب برای این منظور و كاهش اختلاط آنها.
    سیاستهای اجرایی:
    9-1-    تبیین و ترویج فرهنگ عفاف در محیط‌های آموزشی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه.
    9-2- تلاش برای رعایت حدود و ضوابط شرعی در روابط دختر و پسر بر اساس احكام حكومتی (نظریات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری)
    9-3-     طراحی و معماری فضاهای دانشگاهی و برنامه‌ریزهای آموزشی و پرورشی به نحوی كه منجر به كاهش اختلاط دانشجویان دختر و پسرگردد.
    9-4-     تشویق و ترغیب دانشجویان به ازدواج با رعایت اصل سادگی و پرهیز از تكلف.
    9-5-     انجام پژوهشهای علمی به منظور تعریف و تعیین معیارها، ضوابط و حدود كاهش اختلاط میان دانشجویان دختر و پسر.
     
    راهبرد10 ـ هماهنگی در سیاستگذاری فرهنگی مراكز علمی با رعایت مقتضیات اجرایی.
    سیاستهای اجرایی:
    16-1- توجه و تأكید بر سیاستهای كلان نظام و ملحوظ كردن متناسب آنها در سطوح اجرایی.
    16-2-تمركز در سیاستگذاری و برنامه‌ریزیهای كلان بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و عدم تمركز در سطوح برنامه‌ریزیهای خرد و اجرایی با تأكید بر هماهنگی.
    16-3- استفاده بهینه از امكانات موجود در مراكز فرهنگی به منظور افزایش مشاركت و بهره‌وری.
    16-4- تقویت نقش شوراهای فرهنگی دانشگاهها در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
     
    راهبرد11 ـ نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر برنامه‌ریزی فرهنگی.
    سیاستهای اجرایی:
    17-1-    تعیین و تعریف شاخصها و معیارهای نظارت و ارزیابی.
    17-2-    تأكید بر صراحت و شفافیت و هماهنگی در نظارت و ارزیابی.
    17-3-    مبتنی كردن تشویق و ارتقاء و تخصیص منابع بر نتایج ارزیابی ها.
    17-4-    حفظ، استمرار و تداوم نظارت و ارزیابی فرهنگی و ارائه گزارشهای سالانه.
    17-5-    مبتنی كردن برنامه‌‌ریزیهای فرهنگی در مقاطع مختلف بر نتایج ارزیابی و نظارت.

--------
منبع: دبیرخانه همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» کلمات کلیدی: دانشگاه، سند دانشگاه اسلامی، دانشگاه اسلامی،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
برگزیده ها
پیام فجرهنگامی در شرایط سخت اقتصادی کشور، بحث از حجاب و عفاف و ماهواره و ... می شود و نقدهای فرهنگی در این شرایط مطرح می شود، پاسخ بسیاری از افراد این است که در این شرایط اقتصادی که بسیاری از مردم در تامین نیازهای اولیه درمانده شده اند، از معضلات فرهنگی می گویید؟ .... ...{ادامه}

« آینده از آن امت اسلام است »
                    « امام خامنه ای »

سدید


 • نظرسنجی
 • پیوندها
 • آرشیو
 • آمار
:. ارزیابی شما از قالب سدید؟